Activiteiten

EDPG heeft sinds haar oprichting met grote regelmaat blijk gegeven van de volgende activiteiten:

  • Uitgave van een Nieuwsbrief, minimaal twee maal per jaar, waarin activiteiten van het Genootschap of van bevriende organisaties worden aangekondigd en waarin actualiteiten inzake E. du Perron worden gemeld: nieuw verschenen publicaties, verwijzingen in de persorganen etc.
  • Organiseren van bijeenkomsten en andere activiteiten, zoals excursies, voor de leden. Ook dit geschiedt als regel twee maal per jaar;
  • Uitgave, eveneens twee maal per jaar, van het tijdschrift Cahiers voor een Lezer. Dit blad telt 24 tot 36 bladzijden en is voorzien van een op een handpers gedrukte omslag. Daarnaast verschijnen er af en toe Bibliofiele uitgaven die volledig met een handpers worden geproduceerd. De inhoud varieert van verslagen van gehouden voordrachten op bijeenkomsten van het Genootschap, nieuw ontdekte inedita van E. du Perron, tot (als regel vrijwel onbekend gebleven) publicaties over E. du Perron en zijn werk.
  • Deelname aan dagen van literaire genootschappen.
  • Samenwerking met verwante organisaties.
  • Bevorderen van het oprichten van zogenaamde leeskringen.
  • Realiseren van de website eduperron.nl, waarop full text en online doorzoekbaar al het werk van E. du Perron en diens integrale correspondentie voor iedereen beschikbaar zal komen, met nog niet eerder gepubliceerde foto's en publicaties over Du Perron en zijn werk.

Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2015   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 14-03-2015.

by WAMdesign amsterdam