Het E. du Perron Genootschap

Het E. du Perron Genootschap (EDPG, opgericht in 1994) heeft zich tot doel gesteld de belangstelling voor het leven en werk van E. du Perron (1899-1940) te stimuleren. Daartoe worden er tweemaal per jaar voordrachten gehouden over aspecten van zijn werk, die met andere artikelen worden afgedrukt in het tijdschrift Cahiers voor een lezer.

Lidmaatschap
Contributie & Abonnement
Bestuur EdPG


Lidmaatschap
Het lidmaatschap staat open voor iedere geïnteresseerde, hetzij natuurlijk persoon, personenvennootschap dan wel rechtspersoon.
Elk lidmaatschap geeft recht op participatie aan bijeenkomsten en activiteiten door twee personen. Niet alleen het natuurlijk lid zelve, doch ook haar of zijn partner c.q. een invité is gerechtigd.

Contributie & Abonnement
De contributie voor het E. du Perron Genootschap is € 35,- per jaar.
De abonnementsprijs op Cahiers voor een lezer bedraagt € 18,- per jaar.
Betaalwijze: NL82INGB0000235127 t.n.v. EDPG.

Hoe wordt U lid?
Aanmelding voor het lidmaatschap kan via deze website.
Mocht U slechts geïnteresseerd zijn in de Cahiers voor een Lezer, dan kunt U volstaan met abonnee worden.


Bestuur
De werkwijze van het bestuur van de EDPG is vastgelegd in art. 9 van de Statuten. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter:
C. (Kees) H. Snoek
Paap Dirckstraat 35
3032 SW Rotterdam
E-mail: kees.snoek@yahoo.fr

Secretaris:
mw. Petra Mars
E-mail: info@edpg.nl

Penningmeester:
A.R. (Arthur) van Schendel, Amsterdam
E-mail: arthur.van.schendel@planet.nl

Leden :
E. (Manu) van der Aa, Turnhout (B).
E-mail: evanderaa@versateladsl.be

ANBI
De Belastingdienst heeft het E. du Perron Genootschap geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan tot 31 december 2017 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Zie anbi.nl.
Lees verderHomepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2015   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 31-05-2015.

by WAMdesign amsterdam