Laatste nieuws

Nieuwsbrief september 2017 ~ Jaargang 24, nr.1

Verschenen : cahiers

Cahiers voor een Lezer, nr. 44

  • Van Bellevue tot Bergen: de briefwisseling Eddy du Perron Bep de Roos, keuze en commentaar Kees Snoek p. 3 32.
    Lees het persberichtfoto: Jacqueline van der Kort (KB) 

Nieuwe website eduperron.nl gelanceerd


Edgar du Perron, kleinzoon van de schrijver, dichter en journalist E. du Perron (1899-1940), heeft op 15 oktober 2015 in de Aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag de website eduperron.nl gelanceerd.
Hier kunt u het persbericht lezen

 

E. du Perron Genootschap


Het E(ddy) du Perron Genootschap (EdPG) is één van de vele letterkundige genootschappen in Nederland die hun aandacht wijden aan één enkele schrijver. Het is georganiseerd als vereniging, en kent ruim 70 leden en voorts een aantal abonnees. Deze laatsten participeren niet in de diverse bijeenkomsten en andere activiteiten, doch wensen wel de publicaties van het Genootschap te ontvangen. Abonnees zijn onder meer universitaire en andere bibliotheken.

Het Genootschap werd opgericht na een oproep in NRC Handelsblad van 4 december 1993 door de initiatiefnemer, mevr. drs. Margaretha van der Wal. De oprichtingsvergadering vond op 12 februari 1994 plaats te Bilthoven. Op 14 mei 1994 werd te Bergen (nh) voor de eerste keer een openbare, landelijke bijeenkomst gehouden voor leden en belangstellenden. De deelnemers aan deze bijeenkomst bezochten diezelfde dag, de 54e sterfdag van Eddy du Perron, ook zijn graf op de openbare begraafplaats aldaar.

Doelstelling
Het EdPG stelt zich ten doel de kennis ten aanzien van E. du Perron, zowel van zijn persoon als van zijn werk te verdiepen en bij te dragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis. Dit doel zal op alle passende wijzen worden nagestreefd. (artikel 3 van de Statuten)

ANBI
E. du Perron Genootschap is geregistreerd als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is doneren aan het genootschap zeer aantrekkelijk. Men kan tot 31 december 2017 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan wat men schenkt. Lees verder

 

 


Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2017   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 22-03-2017.

ontwerp Withartman