Primaire bibliografie E. du Perron

door Kees Snoek


• De primaire bibliografie is chronologisch geordend.

print de primaire bibliografie

Zie ook de Secundaire Bibliografie


Du P., Nederlandsch-Oost-Indische Letteren. In: Algemeen Geïllustreerd Indisch Weekblad “De Revue”, jrg. 1, nr. 25, 4 juni 1921, pp. 1129-1132; nr. 26, 11 juni 1921, pp. 1167-1170; nr. 28, 25 juni 1921, pp. 1247-1248; nr. 30, 9 juli 1921, pp. 1317-1318, E.

Bodor Guíla, Manuscrit trouvé dans une poche. Brussel 1923, eigen beheer, G./V. (tweede druk, met een Nederlandse vertaling door Arjaan van Nimwegen: E. du Perron, Manuscript in een jaszak gevonden. Utrecht 1988, Kwadraat)

Duco Perkens, Het roerend bezit. Wilryck-Antwerpen 1924, Het Overzicht, V. (tweede, gewijzigde druk: Elsene-Brussel z.j. [1924], Drukkerij A. Breuer. (opgenomen in Bij gebrek aan ernst)
- Kwartier per dag. Antwerpen 1924, Uitgeverij De Driehoek, GC. (opgenomen in Bij gebrek aan ernst en Poging tot afstand)

W.C. Kloot van Neukema, Agath. Een sonnettenkrans. Brussel 1924, eigen beheer, GC. (opgenomen in: Cesar Bombay, Kloof tegen cylinder, Amsterdam1980, Eliance Pers)

Duco Perkens, ‘Dageliks Gebeuren’ en ‘De Geest met Siropen’. In: De driehoek, jrg. 1, nr. 7, oktober 1925, Prozagedichten. (opgenomen in de afdeling ‘Voor de famielje’ in Bij gebrek aan ernst en Poging tot afstand)

Duco Perkens, De behouden prullemand. Snotneus-Vaerzen van Duco Perkens. [Brussel 1925], eigen beheer, GB. (tweede druk: E. du Perron, De behouden prullemand. [Den Haag] 1981, BZZTôH)
- Claudia. Antwerpen 1925, De Driehoek, V. (opgenomen in Bij gebrek aan ernst)
- Filter. Negen-en-veertig kwatrijnen van Duco Perkens. Brussel 1925, Raoul Simonson, GC. (opgenomen in Bij gebrek aan ernst en Poging tot afstand)
- Een tussen vijf. Antwerpen 1925, De Driehoek, V. (opgenomen in Bij gebrek aan ernst)
- Bij gebrek aan ernst. Zijnde de volledige werken van Duco Perkens, uitgegeven door E. du Perron. Brussel 1926, R. Simonson, G./V. (hierin opgenomen: Het roerend bezit, Kwartier per dag, Claudia, Een tussen vijf, Filter, Voor de famielje, Zittingen voor een damesportret, Een bloempje aan ’t eind, Windstilte. De drie laatste titels verschijnen hier voor het eerst; van ‘Voor de famielje’ verschenen eerder twee fragmenten in De driehoek; de kwatrijnen van Filter worden voorafgegaan door negen niet eerder gepubliceerde gedichten)

E. du Perron, Het boozige boekje. Maastricht 1926, eigen beheer, GC. (met wijzigingen, weglatingen en toevoegingen opgenomen in Poging tot afstand)

[Anoniem], De koning en zijn min. Eroties gedicht in veertien zangen. [Brussel 1926], eigen beheer, GC. (opgenomen in: [Anoniem], De koning en zijn min, Amsterdam 1980, Eliance Pers)

Kristiaan Watteyn, Een voorbereiding. Zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn, met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius uitgegeven door E. du Perron, Bussum 1917 [= 1927], W.N. Dinger, R. (tweede, sterk gewijzigde, druk: E. du Perron, Een voorbereiding, Brussel/Maastricht 1931, A.A.M. Stols; deze druk is overgenomen in het Verzameld werk)

E. du Perron, Ballade der Polderlandsche onrustige kapoenen. Brussel [1927], eigen beheer, G.
- Alle de rozen of Het gesprek bij maanlicht, Brussel 1927, eigen beheer, G./V. (de zes gedichten zijn ook opgenomen in Parlando)
- Poging tot afstand. Bussum 1927, W.N. Dinger, GB. (hierin opgenomen: Kwartier per dag, Filter, Voor de Famielje, Windstilte, Het boozige boekje)
- Sonnet van burgerdeugd, Maastricht/Brussel [1928], G. (opgenomen in Parlando)
- Gebed bij de harde dood. Brussel 1928, A.A.M. Stols, G. (met vier extra strofen opgenomen in Parlando)
- Cahiers van een lezer, deel 1-5. Elsene-Brussel 1928-29, eigen beheer, E. (tweede, licht gewijzigde druk van de eerste drie cahiers, vermeerderd met een nawoord: Voor kleine parochie. Brussel 1931, A.A.M. Stols. Tweede, licht gewijzigde en vermeerderde druk van het vierde en vijfde cahier: Vriend of vijand. Brussel 1931, A.A.M. Stols. Deze cahiers zijn, met een toegevoegd essay, en vermeerderd met andere cahiers opgenomen in: Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster. ’s-Gravenhage 1946, A.A.M. Stols. De oorspronkelijke uitgave verscheen ook in een fotomechanische herdruk met een inleiding door Jaap Goedegebuure: Utrecht 1981, Reflex)
- Nutteloos verzet. Brussel/Maastricht 1929, A.A.M. Stols, V. (tweede, herziene en vermeerderde druk: Amsterdam 1933, P.N. van Kampen & Zoon N.V.)
- Parlando. Maastricht/Brussel 1930, A.A.M. Stols, GB.
- Mikrochaos. Brussel/Maastricht 1932, A.A.M. Stols, GB. (hierin zijn de meeste gedichten uit Parlando in een andere rangschikking opgenomen; vermeerderde en enigszins herschikte herdruk in: Mikrochaos, Serie ‘Kaleidoscoop’ No. 24, Maastricht/Brussel [1935], A.A.M. Stols)

Valery Larbaud, De arme hemdenmaker. Vertaald door E. du Perron. Brussel/Maastricht 1932, A.A.M. Stols, N. (vert.)

Jacques de Baisieux, Het zijden harnas. Nederlandsche bewerking van E. du Perron. Den Haag 1932, L.J.C. Boucher, Folemprise, G. (vert.)

E. du Perron, Tegenonderzoek. Nawoord van H. Marsman. Brussel 1933, A.A.M. Stols, E. (opgenomen in Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster)
- Uren met Dirk Coster. Een tegenstem. Amsterdam 1933, P.N. van Kampen & Zoon, E. (in verkorte vorm opgenomen in Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster en Verzameld werk, deel II. Amsterdam 1955, G.A. van Oorschot)
- De smalle mens. Amsterdam 1934, Em. Querido, E.

André Malraux, Het menschelijk tekort. Vertaling E. du Perron. Amsterdam 1934, N.V. Wereldbibliotheek, R. (vert.)

E. du Perron, Het land van herkomst. Amsterdam 1935, Em. Querido, R. (de tweede druk was conform aan de eerste en verscheen in 1935, de derde, door de auteur herziene, druk verscheen in 1948 als deel I van het Verzameld werk (Contact); alle volgende drukken zijn hierop gebaseerd. In 1989 verscheen bij G.A. van Oorschot een editie, vermeerderd met autobiografische aantekeningen van de auteur uit het zogenaamde Greshoff- exemplaar, echter met weglating van aantekeningen die betrekking hadden op geschrapte passages. In 1996 werden alle aantekeningen afgedrukt in de kritische leeseditie van de roman, verzorgd en geannoteerd door F. Bulhof en G.J. Dorleijn en uitgegeven door G.A. van Oorschot)

H. Marsman en E. du Perron (red.), De korte baan. Nieuwe Nederlandsche verhalen. Amsterdam 1935, Em. Querido, Bl.

Walter Savage Landor, Serena. Vertaald door E. du Perron. Maastricht/Brussel [1935], A.A.M. Stols, N. (vert.)

Valery Larbaud, Fermina Marquez. Maastricht/Brussel 1935, R. (vert.)

E. du Perron, Blocnote klein formaat. ’s-Gravenhage 1936, L.J.C. Boucher, Folemprise, E./Dagboeknotities.
- Graffiti. Hilversum 1936, Rozenbeek en Venemans, Schrift 10, jrg. 13 van De Vrije Bladen, E./Dagboeknotities.
- De man van Lebak. Anekdoten en dokumenten betreffende Multatuli bijeengebracht en gekommenteerd door E. du Perron. Amsterdam 1937, Em. Querido, Biografie.
- Multatuli, tweede pleidooi. Beschouwingen en nieuwe dokumenten. Bandoeng/Leiden 1938, A.C. Nix & Co./Burgersdijk en Niermans, E./ Wetenschappelijke publicatie.
- Het sprookje van de misdaad. Dialogen over het detektiveverhaal gevolgd door De werkelike D’Artagnan. Amsterdam/Batavia [1938], Kolff, E.
- De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780) samengesteld door E. du Perron. Bandoeng/Leiden 1939, A.C. Nix & Co./ Burgersdijk en Niermans, Bl. (tweede, herziene en vermeerderde druk: Bandoeng 1948, A.C. Nix & Co.)
- Schandaal in Holland. ’s-Gravenhage 1939, H.P. Leopold, R.
- Multatuli en de luizen. Amsterdam 1940, Uitgeverij Contact, E./Pamflet.
- De bewijzen uit het pak van Sjaalman. Nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak. Uitgegeven door E. du Perron. Rijswijk [1940], A.A.M. Stols, Wetenschappelijke publicatie.

Boris Souvarine, Stalin en het bolsjewisme. Vertaald door E. du Perron [in samenwerking met Elisabeth du Perron-De Roos]. Amsterdam 1940, Em. Querido, E. (vert.)

E. du Perron, Een lettré uit de 18e eeuw: Willem van Hogendorp. Den Haag 1940, H.P. Leopold, Schrift IV, jrg. 17 van De Vrije Bladen, Wetenschappelijke publicatie.
- De grijze dashond. Inleiding door S. Vestdijk. Rijswijk 1941, A.A.M. Stols, Helikon, jrg. 11, nr. 11, G.
- Parlando. Verzamelde gedichten. Rijswijk 1941, A.A.M. Stols, GB. (onvolledige verzameluitgave, sommige gedichten zijn herzien)
- Een grote stilte. ’s-Gravenhage 1942, A.A.M. Stols, G.
- Scheepsjournaal van Arthur Ducroo. Amsterdam [1943], L.J. Veen, Reisjournaal.
- Over André Gide. [’s-Gravenhage 1944, Van Boeschoten en Zimmerman], Astra Nigra V, E.
- Over Stendhal. [’s-Gravenhage 1944, Van Boeschoten en Zimmerman], Astra Nigra VI, E.
- Pacifisties tweegesprek. [’s-Gravenhage 1945], Vliegend Verzet, E.
- P.P.C. Brief aan een Indonesiër. [’s-Gravenhage 1945], Vliegend Verzet, Br.
- Indies memorandum. Amsterdam 1946, De Bezige Bij, E.
- Cahiers van een lezer gevolgd door Uren met Dirk Coster. ’s-Gravenhage 1946, A.A.M. Stols, E. (definitieve, herziene druk van Cahiers van een lezer en Uren met Dirk Coster)
- In deze grootse tijd. ’s-Gravenhage 1946 [1947], A.A.M. Stols, E. (herziene druk van Blocnote klein formaat en Graffiti, vermeerderd met ‘Brieven uit Holland’)
- Multatuli’s naleven. Bandung 1950 [1952], A.C. Nix & Co., E.
- Verzameld werk, deel I-IV. Amsterdam/Antwerpen 1948-1951, Contact (hierin zijn alleen opgenomen: Het land van herkomst, Parlando, De man van Lebak en Poging tot afstand. Verhalen)
- Verzameld werk, deel I-VII. Amsterdam 1954-1960, G.A. van Oorschot (definitieve, maar onvolledige editie van de werken van Du Perron)

Menno ter Braak/E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940, deel I-IV. [Tekstverzorging en annotaties door H. van Galen Last]. Amsterdam 1962- 1967, G.A. van Oorschot, Br.

E. du Perron, Brieven, deel I-IX. Amsterdam 1977-1990, G.A. van Oorschot, Br.

Alexandre Dumas, Gabriel Lambert, Utrecht 1979, Reflex, R. (vert.) (oorspronkelijk verschenen in de PreangerBode, nrs. 236-305, 26 augustus – 5 november 1918)

Cesar Bombay, Kloof tegen cylinder (drie delen) en [Anoniem], De koning en zijn min (in cassette). [Tekstverzorging en verantwoording door K. Lekkerkerker]. Amsterdam 1980, Eliance Pers, G., GC.

E. du Perron, Liefde met Jane. Z.p. [1984], De Minotaurus, V.

J. Slauerhoff/E. du Perron, Duel over het graf. Utrecht 1984, De Donderbus, G.


Zie ook de Secundaire Bibliografie

Bronvermelding
Opgenomen in Kritisch Literatuur Lexicon, uitgave van Wolters Noordhoff, Groningen.

Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2014   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 13-03-2014.

ontwerp WAMdesign amsterdam