Secundaire bibliografie E. du Perron

door Kees Snoek


• De secundaire bibliografie is chronologisch geordend van 1925 tot 1998.

print de secundaire bibliografie

Zie ook de Primaire Bibliografie

[Paul van Ostaijen], [recensie van] Het roerend bezit en Kwartier per dag. In: Het Overzicht, nr. 22-24, februari 1925, pp. 171-172.

R.H. [= Roel Houwink], [recensie van] Bij gebrek aan ernst. In: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, jrg. 36, nr. 12, december 1926, pp. 423-424.

Paul van Ostaijen, Burssens, Du Perron en ik. In: Vlaamsche Arbeid, jrg. 18, nr. 3-4, mei-augustus 1928, pp. 194-196.

R. Herreman, De criticus als fox terrier. In: Den Gulden Winckel, jrg. 28, nr. 4, 20-4- 1929, pp. 108-109. (over Cahiers van een lezer)

G.H. ’s-Gravesande, E. du Perron en zijn meeningen over proza, poëzie en kritiek. In: Den Gulden Winckel, jrg. 29, nr. 5, 20-5-1930. (interview)

Anthonie Donker, Noodschoten van een franc-tireur. In: De Vrije Bladen, jrg. 7, nr. 10, oktober 1930, pp. 291-295. (over Parlando)

Victor E. van Vriesland, [recensie van] Parlando. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-10-1930 en 31-10-1930.

- [recensie van] Bij gebrek aan ernst en Poging tot afstand. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22-9-1932.

Menno ter Braak, [recensie van] Uren met Dirk Coster. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 31-5-1933.

A. van Duinkerken, E. du Perron. In: A. van Duinkerken, Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930. Schiedam [1934], pp. 37-44. (vooral over Uren met Dirk Coster)
- Onder het teeken van den schorpioen. In: De Gids, jrg. 99, nr. 3, maart 1935, pp. 338-344. (over De smalle mens)

H. Marsman, [recensie van] Het land van herkomst. In: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18-6-1935.

M.C. [= W. Walraven], Indische roman. In: De Indische Courant, 29-6-1935. (over Het land van herkomst)

[H. Sandberg], Nog eens het Schrijvers-congres. Du Perron’s oordeel. In: Het Volk, 3-7-1935. (interview)

W.L.M.E. van Leeuwen, E. du Perron. In: W.L.M.E. van Leeuwen, Drift en bezinning. Amsterdam 1936, pp. 165-170. (samenvattende kenschets)

[Menno ter Braak], Indië en Europa. In: Het Vaderland, 15-9-1936. (interview)

[Anoniem] [= W.A. van Heuven?], Weer terug in ‘Het Land van Herkomst’. In: Het Nieuws van den Dag voor Ned.-Indië, 8-12-1936. (interview)

H. Marsman, E. du Perron. In: H. Marsman, Critisch proza. Amsterdam/Bilthoven 1938, pp. 101-113. (over Poging tot afstand, Parlando, Tegenonderzoek en Het land van herkomst)

A. Romein-Verschoor, Douwes Dekker, begrijpen en verdedigen. In: De Stem, jrg. 18, nr. 1, januari 1938, pp. 93-99. (over De man van Lebak)

G. Stuiveling, Multatuliana. In: Tijd en taak, 12-2-1938. (over De man van Lebak. Ook in: Over Multatuli, nr. 10, 1982, pp. 13-15)

S. Vestdijk, E. du Perrons grote anti-roman. In: S. Vestdijk, Lier en lancet. Rotterdam 1939, pp. 381-405. (over Het land van herkomst)

M.C. [= W. Walraven], De Preanger. XII. Menschen in Bandoeng. In: De Indische Courant, 1-8-1939. (over een ontmoeting met Du Perron en D.M.G. Koch, in een bekorte versie ook in: W. Walraven, Eendagsvliegen. Amsterdam 1971, pp. 302-310)

[Anoniem] [= Adriaan van der Veen], E. du Perron weer terug in Nederland. In: Het Vaderland, 1 oktober 1939. (interview)

S. Vestdijk, De fatsoensrakker. In: Groot-Nederland, jrg. 37, nr. 11, november 1939, p. 451-458. (naar aanleiding van de hetze over Schandaal in Holland)

Kritiek en Opbouw, jrg. 2, nr. 13, 16 augustus 1940. Herdenkingsnummer Du Perron.

Constant van Wessem, Du Perron. In: Constant van Wessem, Mijn broeders in Apollo. ’s-Gravenhage 1941, pp. 99-109.

S. Vestdijk, Beteekenis van ter Braak en du Perron. In: Haagsch Dagblad & Het Parool, 8-12-1945.

S. Tas, Du Perron en min of meer Ter Braak. In: S. Tas, Een critische periode. Amsterdam [1946], pp. 7-52. (over de politieke positie van Du Perron)

Beb Vuyk, Voor de menselijke waardigheid van de koloniserende Nederlander. In: Critisch Bulletin, jrg. 13, nr. 12, december 1946, pp. 548-551. (over Indies memorandum)

G.H. ’s-Gravesande, E. du Perron. Herinneringen en bescheiden. ’s-Gravenhage 1947.

W.L.M.E. van Leeuwen, E. du Perron 1899-1940. In: W.L.M.E. van Leeuwen, Drie vrienden. Utrecht 1947, pp. 191-240. (studies over en herinneringen aan Du Perron)

W.F. Hermans, Du Perron als leermeester. In: Criterium, jrg. 2, nr. 3, maart 1947, pp. 177-189.

S. Vestdijk, Het ik in roman en kritiek. In: S. Vestdijk, Muiterij tegen het etmaal. 1. Proza. ’s-Gravenhage 1947, pp. 62-67. (over Schandaal in Holland)

F. Batten en A.A.M. Stols, Bibliographie van de werken van Charles Edgar du Perron. ’s-Gravenhage 1948.

Menno ter Braak, De smalle mensch. Zijn positie tusschen communisme en fascisme. In: Menno ter Braak, Verzameld werk V. Amsterdam 1949, pp. 332-338. (over De smalle mens)
- Roman voor Jane. In: Menno ter Braak, Verzameld werk V. Amsterdam 1949, pp. 518-524. (over Het land van herkomst)

H.A. Gomperts, E. du Perron. In: H.A. Gomperts, Jagen om te leven. Amsterdam 1949, pp.145-203. (over de persoonlijkheid van Du Perron getoetst aan zijn werk)

J.C. Bloem, Het goed recht van het Essay. In: J.C. Bloem, Verzamelde beschouwingen, ’s-Gravenhage 1950, pp. 172-189. (o.a. over Voor kleine parochie en Vriend of vijand)

Menno ter Braak, Multatuli, Droogstoppel, Havelaar. In: Menno ter Braak, Verzameld werk IV. Amsterdam 1951, pp. 49-61.
- Du Perron als maniak. In: Menno ter Braak, Verzameld werk VII. Amsterdam 1951, pp. 177-182. (over Multatuli, tweede pleidooi)

André Malraux, Sur Le pays d’origine. In: Botteghe Oscure, Quaderno XII. Roma 1953, pp. 11-19.

Jan van Nijlen, Herinneringen aan E. du Perron. Amsterdam 1955.

Hella S. Haasse, In het klimaat van du Perron. In: Vrij Nederland, 5-3-1955. (over Haasse’s eigen positie tegenover Du Perron)

J. Greshoff, Volière.’s-Gravenhage 1956, pp. 27-80. (persoonlijke herinneringen)

S. Vestdijk, De ontwikkeling van een individualist. In: S. Vestdijk, Zuiverende kroniek. Amsterdam 1956, pp. 165-173.

H.A. Gomperts, Du Perron. In: H.A. Gomperts, De schok der herkenning. Amsterdam 1959, pp. 127-145.

Ada Deprez, E. du Perron. Zijn leven en zijn werk. Brussel/Den Haag [1960].

S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij: E. du Perron. In: S. Vestdijk, Gestalten tegenover mij. Den Haag 1961, pp. 36-60. (persoonlijke herinneringen)

Fr. Closset, Na herlezing van Het land van herkomst. In: Revue des langues vivantes/Tijdschrift voor levende talen, jrg. 27, nr. 1, [januari-februari] 1961, pp. 8-15. (kritische beschouwing over de twee lagen in de roman)

J.H.W. Veenstra, D’Artagnan tegen Jan Fuselier. E. du Perron als Indisch polemist. Amsterdam 1962.

W.F. Hermans, Proeve van rustig lesgeven. In: W.F. Hermans, Mandarijnen op zwavelzuur. Groningen 1963, pp. 41-55. (polemische plaatsbepaling tegenover Du Perron)

R. Nieuwenhuys, Op zoek naar het land van herkomst. In: De Gids, jrg. 126, nr. 7, september 1963, pp. 126-140; nr. 8, oktober 1963, pp. 241-251. (over het belang van Du Perrons Indische achtergrond)

Bok, jrg. 1, nr. 7, februari 1964. Du Perron-nummer, waarin onder meer:
- Weverbergh, Aandachtig luisteren en rustig lesgeven, pp. 9-42. (bestrijding van Hermans’ artikel over Du Perron)

K.L. Poll, De brieven van Ter Braak en Du Perron. In: K.L. Poll, Zonder mirakels. Amsterdam 1965, pp. 179-188.

Théo Gieling, Stendhal et Eddy du Perron. In: V. del Litto (red.), Communications présentées au congrès Stendhalien de Civitavecchia. Firenze/Paris 1966, pp. 309-326.

J.J. Oversteegen, De verteller in de kring. Enkele aspecten van Het land van herkomst. In: Merlyn, jrg. 4, nr. 6, november 1966, pp. 441-456. (structuralistische analyse)

Huug Kaleis, Du Perron, Gomperts en de structurenwichelaars. In: Huug Kaleis, Schrijvers binnenste buiten. Amsterdam 1969, pp. 27-39. (bestrijding van Oversteegens methode)

J.J. Oversteegen, Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Amsterdam 1969. (passim over Du Perron als literair criticus)

E. du Perron. Schrijversprentenboek, deel 13. ’s-Gravenhage 1969.
Weverbergh, Wat dacht Du Perron eigenlijk van Ter Braak? In: Maatstaf, jrg. 17, nr. 3, juli 1969, pp. 200-204. (over Du Perrons houding tegenover Malraux)

J.P. van der Linden, Une remarquable amitié: Du Perron et André Malraux. In: Etudes Germaniques, jrg. 25, nr. 4, oktober-december 1970, pp. 361-379.

Antoine Braet, De vrouw in de poëzie van Du Perron. In: Ons Erfdeel, jrg. 14, nr. 3, lente-zomer 1971, pp. 14-18.

J.H.W. Veenstra, Ducroo en Du Perron. In: Maatstaf, jrg. 19, nr. 2, juni 1971, pp. 94 -109. (over de relatie tussen Du Perron en zijn autobiografische romanfiguur)

Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische spiegel. Amsterdam 1972, pp. 377-413. (over Du Perrons Indische achtergrond en zijn connecties in Nederlands-Indië)

Eugène van Itterbeek, Une amitié d’intellectuels: Du Perron et Malraux. In: Septentrion, jrg. 1, nr. 1, juni 1972, pp. 8-13.

Francis Bulhof, Le portrait littéraire d’André Malraux dans l’oeuvre d’Edgar du Perron. In: Walter Langlois (red.), André Malraux 2: Visages du romancier. La Revue des lettres modernes, nr. 2, 1973, pp. 53-73.

Tirade, jrg. 17, nr. 184-185, februari-maart 1973, Du Perron-nummer, waarin onder meer:
- J.H.W. Veenstra, Du Perron en de vlezigheid, pp. 132-152. (over Du Perrons afkeer van een overdadige stijl)
- Herman Verhaar, De onzekeren, pp. 153-159. (over de opzet van de onvoltooide reeks ‘De Onzekeren’)
- Ronald Spoor, Sympatie voor een hemelvaarder, pp. 164-190 (over Du Perrons verhouding tot Jan Engelman)

Aty Greshoff, Mijn herinneringen aan E. du Perron. ’s-Gravenhage 1975.

J.L. Goedegebuure, Mijn ‘raadsman’ bleef, tot nader order, du Perron. In: Vestdijkkroniek, nr. 9, september 1975, pp. 56-64. (over Du Perrons verhouding tot Simon Vestdijk)

A. Romein-Verschoor, De onzekeren. In: A. Romein-Verschoor, Drielandenpunt. Amsterdam 1975, pp. 197-220. (kritiek op de politieke houding van Ter Braak en Du Perron)

Philippe Noble, “Het land van herkomst”: roman et autobiographie. In: Etudes Germaniques, jrg. 31, nr. 4, Octobre-Décembre 1976, pp. 392-407. (over werkelijkheid en fictie in verband met de literaire techniek)

Jan Brokken, De terugkeer van Eddy du Perron. In: De Haagse Post, 15-10-1977, pp. 48-56. (biografisch overzichtsartikel)

Pierre H. Dubois, Een vorm van leven. In: Tirade, jrg. 21, nr. 230, november 1977, pp. 579-586. (over de betekenis van het schrijven voor Du Perron)

P. Geyl, Reacties op Ter Braak en Du Perron. In: Pieter Geyl, Verzamelde opstellen 4. Utrecht/Antwerpen 1978, pp. 235-277.

Gerrit Borgers, Het tijdschrift Avontuur februari-april 1928. Utrecht 1979. (over de samenwerking tussen Du Perron, Van Ostaijen en Burssens aan dit tijdschrift)

Carel Peeters, ‘Een tijdelijke bondgenoot’. In: Carel Peeters, Alles moet over. Amsterdam 1979, pp. 154-172. (over Du Perrons ontwikkeling)

Pascal Pia, Praten over Du Perron/ Parler de Du Perron. Utrecht 1979.

J.H.W. Veenstra, Multatuli als lotgenoot van Du Perron. Utrecht 1979.

Dina van Berlaer-Hellemans, Het land van herkomst: het wonderlijke fatum van het individualisme. In: Spiegel der Letteren, jrg. 21, nr. 1, [voorjaar] 1979, pp. 3 -25. (literair-sociologische benadering van Het land van herkomst)

Francis Bulhof, Grotesk avontuur. In: Bzzlletin, nr. 66, mei 1979, pp. 85-93. (over het tijdschrift Avontuur)
- Over Het land van herkomst van E. du Perron. Amsterdam 1980. (analyse van de roman en diverse eraan gerelateerde aspecten)

Em. Kummer, Drieu la Rochelle en Du Perron. In: R.F.M. Marres [et al.], Voor H.A. Gomperts bij zijn 65ste verjaardag. Amsterdam 1980, pp. 185-195.

Philippe Noble, Avant-propos. In: E. du Perron, Le pays d’origine. Paris 1980, pp. 17-27. (inleiding op Du Perron en zijn roman)

Jaap Goedegebuure, Inleiding. In: E. du Perron, Cahiers van een lezer, deel 1. Utrecht 1981, pp. V-XXIII.

H. van Galen Last, Du Perron in het buitenland. In: NRC-Handelsblad, 7-1-1981. (over de receptie in Franse bladen van Het land van herkomst in vertaling)

J.H.W. Veenstra, Du Perrons Indische leerjaren. In: Maatstaf, jrg. 31, nr. 1, januari 1983, pp. 52-63.

Douwe W. Fokkema, Modernist Hypotheses: Literary Conventions in Gide, Larbaud, Thomas Mann, Ter Braak, and Du Perron. In: Douwe W. Fokkema, Literary history, modernism, and postmodernism. Amsterdam/Philadelphia 1984, pp. 19-36. (over Du Perron als Europees Modernist)

Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, E. du Perron. In: Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Het Modernisme in de Europese letterkunde. Amsterdam 1984, pp. 252-285. (een Modernistische interpretatie van Du Perron)

Hedwig Speliers, Een vermeende vriendschap. Van Ostaijen versus Du Perron. In: Hedwig Speliers, Met verpauperde pen. Antwerpen 1984, pp. 65-85.

Hans van Straten, Willink over Du Perron. Een interview. Utrecht/Bunnik 1984.

J.H.W. Veenstra, Du Perron en Slauerhoff, een vriendschap en een breuk. In: Ons Erfdeel, jrg. 27, nr. 2, maart-april 1984, pp. 225-244.

Het Oog in ’t Zeil, jrg. 1, nr. 6, augustus 1984. Du Perron-nummer, waarin onder meer:
- Ronald Spoor, Du Perron en de aap van Multatuli, pp. 1-4. (over Du Perrons verhouding tot Karel Wybrands)
- Boris Rousseeuw, Het grafisch werk van E. du Perron, pp. 18-20.

H. Anten, ‘Niets wordt beschreven, alles is er’. Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessems ‘Bijleveld-bundel’. In: W.J. van den Akker, G.J. Dorleijn, J.J. Kloek en L.H. Mosheuvel (red.), Traditie en vernieuwing. Opstellen aangeboden aan A.L. Sötemann. Utrecht/Antwerpen 1985, pp. 203-216. (over de literaire criteria van Nijhoff, Du Perron en Constant van Wessem)

Boris Rousseuw, De obsolescentie van de Du Perron-literatuur 1923-1940. Universitaire Instelling Antwerpen, 1985. (bevat een niet in autopsie opgestelde secundaire bibliografie)

Bzzlletin, jrg. 13, nr. 125, april 1985. Du Perron-nummer, waarin onder meer:
- Gerrit Borgers, Du Perron over Duco Perkens, pp. 2-11. (over Du Perrons contacten met Vlaamse modernisten)
- Jan van der Vegt, Een vriend uit het rijk der Barden, pp. 26-29. (over Du Perrons vriendschap met Adriaan Roland Holst)
- S.A.J. van Faassen, ‘Ik geloof dat Greshoff iemand is die meevalt in het gebruik’, pp. 30-35. (over Du Perrons verhouding tot J. Greshoff)
- J.J. Oversteegen, Du Perron en Multatuli: een steekproef voor Hollanders, pp. 45-49. (over Du Perrons Multatuliboeken)
- Marco Entrop, Bibliografie van en over E. du Perron, pp. 50-57.

Ronald Spoor, Over efemere teksten: Querido’s prospectussen voor Het land van herkomst en De smalle mens. In: Tirade, jrg. 29, nr. 300, september- december 1985, pp. 855-863.

Douwe Fokkema, Modernisme. In: Wayne Hudson en Willem van Reijen (red.), Modernen versus postmodernen. Utrecht 1986, pp. 113-133. (uiteenzetting van het Modernisme aan de hand van Het land van herkomst)

Barry Materman, Menno ter Braak en het dramaturgisch perspectief. Amsterdam 1986, pp. 66-94. (sociologische beschouwing over Du Perron en vergelijking met Ter Braak)

Boris Rousseeuw, Twee heren. Over E. du Perron en Willem Elsschot. Antwerpen 1986. (o.a. over Du Perron in Vlaanderen)

Ger Dessejer, Het land van herkomst van E. du Perron: een herinneringsroman op de grens van fictie en autobiografie. In: Uitgelezen, afl. 9, juni 1986, pp. 83-98.

Ronald Spoor, Vijf vraaggesprekken met Du Perron. In: Het Oog in ’t Zeil, jrg. 3, nr. 5, juni 1986, pp. 1-21. (herdruk van de interviews, met een toelichting)

H. van Neck-Yoder, Country of origin as anti-colonial fiction. In: The Modern Language Review, jrg. 81, deel 3, juli 1986, pp. 666-674. (over Het land van herkomst in Engelse vertaling)

Ad Hodinius, E. du Perron en zijn uitgevers. In: Optima, jrg. 5, nr. 1, [lente] 1987, pp. 90-112; jrg. 5, nr. 2, [zomer] 1987, pp. 181-207.

Philippe Noble, Deux visions de l’Indonésie dans l’oeuvre de Du Perron. In: Septentrion, jrg. 17, nr. 3, 1988, pp. 35-42.

Francis Bulhof, E. du Perron. Het land van herkomst. In: A.G.H. Anbeek van der Meijden, J. Goedegebuure, M. Janssens (red.), Lexicon van literaire werken: besprekingen van Nederlandstalige literaire werken 1900-heden. Groningen 1989, pp. 1-16. (analyse van Het land van herkomst en samenhangende aspecten)

Ada Deprez, De poëzie van E. du Perron. In: Karel Porteman, Kurt Erich Schöndorf (red.), Liber Amicorum Prof. dr. Kåre Langvik-Johannessen. Leuven 1989, pp. 85-98.

Kees Snoek, Een steekproef voor Hollanders: Multatuli, Du Perron, Saks en hun recensenten. In: Kees Groeneboer (red.), Studi Belanda di Indonesia/Nederlandse studiën in Indonesië. Jakarta 1989, pp. 95-106. (met bibliografie van de receptie van Du Perrons Multatuliboeken)

Arnold Heumakers, Het recht alleen te blijven staan. In: de Volkskrant, 1-12-1989. (over Het land van herkomst met auteursaantekeningen)

Dik van der Meulen. E. du Perron. Een korte biografie. ’s-Gravenhage 1990.

Kees Snoek, De Indische jaren van E. du Perron. Amsterdam 1990.

Hans van Stralen, Onthechting en ballingschap. Du Perrons Het land van herkomst als modernistische roman. In: Hans van Stralen, Onbestemd verblijf. Een onderzoek naar het semantische veld bewustzijn in modernistische literatuur. Nijmegen 1990, pp. 115-135. (interpretatie van Het land van herkomst aan de hand van een Modernistisch begrippenapparaat)

Rob Schouten, Ter Braak, Marsman, Du Perron. De tanende invloed van een vooroorlogse schrijversgeneratie. In: Trouw, 10-5-1990.

Indische Letteren, jrg. 5, nr. 4, december 1990. Themanummer over E. du Perron en zijn werk, waarin onder meer:
- Joop van den Berg, Het land van herkomst. Lessen in onvermogen, pp. 149- 166. (o.a. over Du Perron en E.F.E. Douwes Dekker)

Mieke Bal, ‘Door zuiverheid gedreven’: het troebele water van Het land van herkomst van E. du Perron. In: Ernst van Alphen, Maaike Meijer (red.), De canon onder vuur: Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam 1991, pp. 122-142; 236-238. (feministische interpretatie van Het land van herkomst)

August Hans den Boef, Musil? Ken ik niet. Ter Braak en Du Perron over modernisten en epigonen. Leiden 1991.

A.F. van Oudvorst, E. du Perron. In: A.F. van Oudvorst, De verbeelding van de intellectuelen. Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak. Amsterdam 1991, pp. 280-339.

Em. Kummer, Tegendraads-lezen als excuus voor mis-lezen. In: Optima 31, jrg. 9, nr. 2, [najaar] 1991, pp. 40-62. (bestrijding van het artikel van Mieke Bal)

A.F. van Oudvorst, De fictionaliteit van Het land van herkomst. In: Spiegel der Letteren, jrg. 33, nr. 1-2, [lente-zomer] 1991, pp. 25-37.
- De thematiek van Het land van herkomst. In: Spiegel der Letteren, jrg. 33, nr. 4, [winter] 1991, pp. 261-273.

Bas Verhoeven, ‘Kloos vond ik toch wel mooi’. Over de modernistische jaren van E. du Perron. In: Vooys, jrg. 9, nr. 3, mei-juni 1991, pp. 27-34.

Paul Hadermann, 1 april 1925: Het eerste nummer van De driehoek verschijnt. Een modernistisch driemanschap: Van Ostaijen, Burssens, Du Perron. In: M.A. Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993, pp. 621-629.

W.J. van den Akker, 15 december 1931: E. du Perron en M. Nijhoff gaan op de vuist. Vorm of vent. In: M.A. Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993, pp. 642-647. (over de persoonlijke tegenstelling van Du Perron en Nijhoff)

Ton Anbeek, 14 mei 1940: Menno ter Braak en E. du Perron overlijden. Forum na de oorlog. In: M.A. Schenkeveld-Van der Dussen e.a. (red.), Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Groningen 1993, pp. 700-704.

W.J. van den Akker, Autonomie en ideologie: Du Perron en Nijhoff. In: J. Goedegebuure (red.), Nieuwe wegen in taal- en literatuurweten-schap. Handelingen Nederlandse Philologencongres, jrg. 41, 1990 [1993], pp. 245- 263. (over de Modernistische verwantschap van Du Perron en Nijhoff )

Reinder Storm, E. du Perron als uitgever. In: Maatstaf, nr. 7, juli 1993, pp. 18-31.

Radboud Kuypers, Du Perron en Larbaud. Een leerschool voor de amateur. In: Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek, nr. 14 (1993 en 1994), pp. 155- 177.

Philippe Noble, Een Nederlander in Parijs: Eddy du Perron/ Un Néerlandais à Paris: Eddy du Perron. Cahiers de Meridon. Amsterdam 1994. (over Du Perron en de Franse literatuur)

Manu van der Aa, E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte. De Nieuwe Engelbewaarder 5, jrg. 2, maart 1994.

Léon Hanssen, ‘Moedige wanhoop’ als cultuurkritiek. Achtergronden van een vriendschap: E. du Perron en Menno ter Braak. In: Cahiers voor een lezer, nr. 1 [voorjaar 1994], pp. 4-18.

K.D. Beekman, Literatuuropvattingen als instrumenten voor beeldvorming. In: Literatuur, jrg. 12, nr. 3, mei-juni 1995, pp. 177-179. (o.a. over de studies van Manu van der Aa en August Hans den Boef)

Ronald Spoor en Herman Verhaar, Een keten van verbeelding: Du Perron – Alexeieff – Green. In: Maatstaf, jrg. 43, nr. 7, juli 1995, pp. 4-19. (over De grijze dashond)

Francis Bulhof, Contrast en realiteit: het debat over het modernisme in de Nederlandse literatuurwetenschap. In: Forum der Letteren, jrg. 36, nr. 3, september 1995, pp. 236-246. (over verschillende soorten modernisme, getoetst aan Du Perron)

Manu van der Aa, Een ‘toekomst-persoonlikheid’. Alice Nahon en E. du Perron. In: Ria van den Brandt (red.), Alice Nahon 1896-1933. Kan ons lied geen hooglied wezen. Antwerpen/Baarn 1996, pp. 47-53.

F. Bulhof en G.J. Dorleijn, Commentaar. In: E. du Perron, Het land van herkomst. Geannoteerde uitgave. Amsterdam 1996, pp. 727-1001. (aantekeningen bij de tekst en beschouwingen over de roman)

Kees Snoek, Een soeverein romanticus: Beekmans selectieve beeld van Du Perron. In: Cahiers voor een lezer, nr. 6, mei 1997, pp. 3-15.
- Zonder pantser. Du Perrons verhouding tot Soetan Sjahrir en diens kring. In: Cahiers voor een lezer, nr. 7, november 1997, pp. 3-26.

E.M. Beekman, E. du Perron (1899-1940): het huis van de herinnering. In: E.M. Beekman, Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. Amsterdam 1998, pp. 417-453. (over Du Perron als koloniaal auteur)

René Marres, Zogenaamde politieke incorrectheid in Nederlandse literatuur. Leiden 1998. (fundamentele bestrijding van ideologische kritiek, o.a. van het artikel van Mieke Bal)

Kees Snoek, ‘Omkeeren is mijn métier.’ E. du Perron, de geest van Multatuli en die van Setiabuddhi’. In: Theo D’haen en Gerard Termorshuizen (red.), De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniën. Leiden 1998, pp. 123-141.

Francis Bulhof, Du Perron als lotgenoot van Multatuli: nog een steekproef. In: Over Multatuli, jrg. 20, nr. 40 [maart] 1998, pp. 43-58.

Marc Reugebrink, Vlak voor de winkel van Hinderickx en Winderickx. In: De Gids, jrg. 161, nr. 2, februari 1998, pp. 81-94. (over Du Perrons actualiteit)

Kees Snoek, Met een blik van nadenkend wantrouwen. Liefdesbrieven van E. du Perron aan Julia Duboux. In: De Parelduiker, jrg. 3, nr. 2, juli 1998, pp. 2- 27.

Francis Bulhof, Du Perron en zijn Land van herkomst. In: Bzzlletin, jrg. 28, nr. 260, november 1998, pp. 10-13. (over de canonisatie van Het land van herkomst)

Kees Snoek, Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Leiden: KITLV Uitgeverij 2003.

Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens. Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar, 2005.


Zie ook de Primaire Bibliografie

Bronvermelding
Opgenomen in Kritisch Literatuur Lexicon, uitgave van Wolters Noordhoff, Groningen.

Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2014   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 13-03-2014.

ontwerp WAMdesign amsterdam