Citaten van E. du Perron


Ik houd van een vent die zichzelf durft zijn, die vat op zich geeft, die zich niet achter het een of ander voetstukje verstopt onder voorwendsel dat hij er soms bovenop gaat staan; een vent die weet wàt de dood voor het leven beteekent, maar die dat niet alleen in een berookte kamer bij Dostojevski heeft ‘bestudeerd’.  
24-2-1929 (Brieven I)

Ieder mensenkind draagt de kiem van twijfel in zich als hij geboren wordt en niet ieder verliest die voorgoed met zijn navelstreng. 
(Nutteloos verzet
, 1929)

Een Byron, een Multatuli zijn groot, omdat zij de grote figuren wisten te akteren, in het leven zelf, die zij wilden zijn. Maar zij bloedden voor hun grootheid, en hun rol werd reëel; men is die men speelt, wanneer men daarvoor zijn huid over heeft en meer.
(De smalle mens, 1934)

Is het reizen ooit iets anders, het wonen ‘elders’ ook, dan een ontsnappen aan gemeenplaatsen?
(De smalle mens, 1934)

De machine is niet bestreden, maar opgenomen, met een ereplaats, in de komende maatschappij: om de machine nog te beheersen, zal de mens van zichzelf een machine maken, maar hij doet het met trots, en hij noemt dàt ‘de menselike waardigheid’!
(De smalle mens, 1934)

Voor mij is een bepaalde literatuur de uitdrukking van mijn ernstigste waarden, allerminst een liefhebberij.
15-7-1937 (Brieven VII)

De Hollander denkt dat hij juist ziet, als hij de scherpe kantjes eraf heeft geslepen, als hij ‘ieder het zijne’ heeft gegeven (d.w.z. dènkt dat te hebben gedaan).
1-8-1939 (Brieven VIII)

In ieder geval is waar, dat ik in Holland altijd zo’n beetje de “lastige vreemdeling” bleef. Dat is eigenlik ook wel logies: mijn ouders waren bijna volbloed Fransen en verder “koloniaal patriciaat”, wat weer iets anders is dan hollandse bourgeoisie. Ik ben atavisties Fransman, qua opvoeding indiese jongen, door taal en sommige gewoonten Hollander.
(Indies memorandum, 1946).

Een kolonisator is een kolonisator; is hij een kolonisator met geestdrift, dan houdt hij daarmee niet op een kolonisator te zijn, integendeel.
(Indies memorandum, 1946)

 


Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2014   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 13-03-2014.

ontwerp WAMdesign amsterdam