Publicaties

 • In het Hollands Maanblad, 2016-5, staat een artikel van Ronald Havenaar “Du Perron, Camus en wij”.

 • In de Groene Amsterdammer van 11 augustus 2016 stond deze ingezonden brief waarin Du Perron, Ter Braak en Vestdijk ten voorbeeld worden gesteld aan de hedendaagse literatuur.
  Miniatuurrealisme
  In het zomernummer van De Groene Amsterdammer schreef Christiaan Weiits een analyse over de beperkte houdbaarheid van het realisme in de hedendaagse Nederlandse romans. Hij stelt onder meer dat de hedendaagse schrijver in Nederland een miniatuurrealisme boven de grote greep van de verbeeldingskracht stelt. Weijts noemt wel een klein aantal romans van de schrijvers A.F.Th. \van der Heijden en Harry Mulisch die opva1len door een ongebruikelijk, on-Nederlands literair experiment en waardeert in dat opzicht ook de stilisten Nescio en A.L. Snijders. Hoewel zijn kritische betoog zeker belangrijk is, vraag ik me af of dit kleine groepje van on-Nederlandse schrijvers niet uitgebreid kan worden.
        Ik denk bijvoorbeeld aan de schrijvers Menno ter Braak, Eddy du Perron en Simon Vestdijk. In het Nederlands-Vlaamse literaire tijdschrift Forum (1932-1935) hielden zij in de eerste helft van de twintigste eeuw reeds een kritisch pleidooi voor kwaliteit en vernieuwing in de Nederlandse literatuur. Eddy du Perron, hij had veel gereisd en kende de wereld, hekelde met essays en romans het behoudende literaire klimaat van Holland. terwijl Menno ter Braak opviel door een grote denkkracht en een kritische visie op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. In zijn schrijverschap accepteerde hij geen compromis, hetgeen ten slotte tot uitdrukking kwam in zijn rigoureuze en zeer dramatische afwijzing van de Duitse bezetting.
       Simon Vestdijk ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste schrijvers van de vorige eeuw. Hij bezat een universele en kritische geest, was zeer erudiet en een compleet schrijver. Hij had wel veel interesse voor de buitenlandse literatuur en gaf in dagbladen en literaire tijdschriften commentaar op verschenen boeken. In talrijke studies schreef hij over klassieke muziek, geneeskunde en psychiatrie. Zeer terecht werd Vestdijk een aantal keren kandidaat gesteld voor de Nobelprijs voor de literatuur en eenmaal genomineerd.
       Misschien kan de inhoud van hun schrijverschap en boeken ons in deze tijd opnieuw inspireren, en komen wij dan los van het onontkoombare eigene van de Nederlandse literatuur. de gelijkvormigheid van ons literatuurlandschap en de vele donkere kamertjes. WIM ADEMA

 • Mathijs Sanders – Europese papieren, Intellectueel grensverkeer in het Interbellum ISBN 9789460042720, paperback, 14 x 22 cm, geïllustreerd, 256 pagina’s.

 • Artikel van Niels Bokhove over 'De grijze dashond' in het huisorgaan van het Letterkundig Museum: *Goede papieren* jrg. 9 (2015), nr. 3 (dec.), p. 26-30. Het tijdschrift *Goede papieren* verkrijgt men het gemakkelijkst door Vriend te worden van het Lett. Museum.

 • Een tint van het Indische Oosten, Reizen in Insulinde 1800-1950 – onder redactie van Rick Honings en Peter van Zonneveld.

 • Raymond Brulez: Vlaams vrijdenker in Forum, (door Joris van Parys) in de Parelduiker 2015/3

 • Op edicionesdelermitano.com/.../el-pais-de-origen vindt men de in 2012 verschenen vertaling van Het land van herkomst in het Spaans.

 • In de pas verschenen biografie van Leo Molenaar. Nooit op de knieën: Marcus Bakker (1923-2009): communist en parlementariër (Balans, 2015) wordt vermeld dat Ter Braak en Du Perron de helden van Marcus Bakker waren, die aanvankelijk ook Nederlands studeerde. Zie: uitgeverijbalans.nl/.../nooit-op-de-knieen

 • Hans van de Klis, Een genootschap voor een hyperindividualist. Boek 12(2014)3 (juli/aug.), p. 18-19. Over het EDPG.

 • Album van de Indische poëzie. Samenst. Bert Paasman en Peter van Zonneveld. Voordracht gedichten Willem Nijholt. Amsterdam: Rubinstein, 2014. ISBN 9789047613817: € 29,95. Bloemlezing uit de Indische poëzie vanaf de VOC tot heden.

 • Jurjen Vis, Wanhoop niet! Biografie van componist en diplomaat Robert de Roos. Utrecht: van Gruting, 2014. 376 p. ills. en 2 cd’s. ISBN 97890 75879 667 : € 38,-. info@vangruting.nl.
  Robert de Roos (1907-1976) is de broer van Elisabeth du Perron-de Roos. In hoofdstuk IX ‘Zwagertje Bob’ en elders wordt aandacht besteed aan de Du Perrons.

 • Het benarde geluk is het werk van Louis Couperus. Carel Peeters verwijst in zijn artikel over Couperus naar de tekst van Kim Andringa in Cahiers voor een lezer 37.

 • Kees Snoek, "Eddy du Perron, zijn autobiografische roman Het land van herkomst en zijn discours over identiteit", in: n/f, (Association des Néerlandistes de Belgique francophone et de France), nr. 11, 2012, blz. 111-124.

 • J.P. Hinrichs, ‘Fantastisch oord in het meer dan rottige Oegstgeest’: een lommerrijk dorp en zijn schrijvers (3). Parelduiker (2013)3, p. 49-64. Op p. 53-55 over E. du Perron en H.T. Damsté.

 • Macha Séry. Ceci est pour vous : de Baudelaire à Modiano, à qui sont dédiées les grandes œuvres? Paris, Philippe Rey, 2012. 333 p. P. 229-62 : « La Condition humaine d’André Malraux. À Eddy du Perron ». (+ bibliographie, p. 328-30).

 • Kees Snoek, Entre l’Indonésie et l’Europe occidentale: le cas d’ Eddy du Perron. Espaces multiculturels, sociétés et images. 2011. p. 143-147

 • Inge de Wilde. André Malraux te gast in Bloemendaal. In: Ons Bloemendaal (2013) maart.


 • E. Du Perron & M. Ter Braak, Après la victoire. Twee kwatrijnen voor H. Marsman. Woold, ’t Harkel, [oktober] 2012. 20x14 cm. [11] p. Cahiersteek. 2 ingeplakte ill. Boekdruk. Colofon: ‘Après la victoire’ werd gezet uit de door het onderwerp gedicteerde Univers en in een oplage van 70 exemplaren gedrukt op Velata avorio ‘Biblos’. € 7,- (ex. porto). Zie: uitvreter.nl. Bevat een briefkaart aan Marsman met daarop een kwatrijn van E. du Perron en Menno ter Braak.
 • In het Gistoux-nummer van n/f, het blad van de ANBF, met de op het Du Perron-colloquium van 17 mei 2008 in Gistoux uitgesproken teksten. Alle deelnemers aan het colloquium ontvangen dit. EDPG-leden die het nummer willen ontvangen kunnen € 15,- overmaken aan onze penningmeester o.v.v. ‘N/F Gistoux’ en ontvangen een exemplaar bij verschijnen. Anderen kunnen het nummer bestellen bij de ANBF (www.anbf.be).
 • Kees Snoek, E. du Perron, Den Haag en uitgever Boucher. Bibliofiele uitgave van een voordracht voor Museum Meermanno in 2008. Er zijn enkele exemplaren verkrijgbaar bij Museum Meermanno, Den Haag.
  - Adrienne Zuiderweg, Frederik Erens. Linggadjati, brug naar de toekomst: Soetan Sjahrir als een van de grondleggers van het vrije Indonesië. 104 p. Amsterdam: KIT publishers, 2009. 104 p. ISBN 9789460220487 : € 17,50.

 • Présence d’André Malraux. Cahiers de l’Association Amitiés Internationales André Malraux (2008)7 over Malraux, Du Perron e.a. Zie voor inhoud en bestelwijze EDPG-Nieuwsbrief 16(2009)1.

 • Ostaijen, Paul van. De bankroet Jazz. Utrecht: Uitg. IJzer, [2009]. 127 p. Foto, facs. 22 x 15 cm. Halflin. € 29,50. Facs. van: De bankroet Jazz: p. 49-70; facs van: De Jazz van het bankroet: p. 95-106; verantwoording: p. 109-112; noten: 113-124.* Notes: p. 200-201; appendices: p. 204-209; selected bibliography: 210-213; index: p. 214

 • In het tijdschrift Inkt! nr. 3 (september 2009) verscheen een bijdrage van Kees Snoek over E. du Perron en ons genootschap. Het gehele artikel is opgenomen onder beschouwingen.

 • S. Vestdijk, Pascal Pia, E. du Perron: De zwanen van Gistoux / Les cygnes de Gistoux. Drie gedichten rond een landgoed, vertaald en toegelicht door Kees Snoek. Utrecht: E. du Perron Genootschap, 2008. 20 p., ill. € 10,-.
  Gedrukt door De Uitvreter op 't Harkel in het Woold, in een oplage van 150 exemplaren. Verkrijgbaar bij het E. du Perron Genootschap.

 • De op het colloquium uitgesproken teksten zullen verschijnen in n/f, het blad van de ANBF. Alle deelnemers ontvangen dit. EDPG-leden die het nummer willen ontvangen kunnen € 15,- overmaken aan onze penningmeester en ontvangen een exemplaar bij verschijnen. Anderen kunnen het nummer bestellen bij de ANBF (www.anbf.be).

 • Felice Dassetto et Geneviève Hermant (eds.): Eddy du Perron. Un écrivain néerlandais à Gistoux dans l'entre-deux-guerres. Chaumont-Gistoux, Actuel / Cercle Historique de Chaumont-Gistoux, 2008. 114 p. Ills. ISBN 978-2-87302-065-1 : € 14,50 (excl. verzendkosten). Distributie: Académia-Bruylant, Grand'Place 29, B-1348 Louvain-la-Neuve, België. Tel. 32/10/45 23 95 • Fax 32/10/45 44 80, academia.bruylant@skynet.be.

 • E. du Perron, François Charpèt en andere beeldverhalen.
  Ter gelegenheid 17e E. du Perronprijs 2006 verscheen bij Uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam een bijzondere uitgave, die in nauwe samenwerking met het E. du Perron Genootschap tot stand kwam.

 • Aanbieding briefwisseling E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936.
  ‘Als het moet, alleen tegen de geheele wereld’. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936. Het boek werd samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Willem Maas. De uitgave bevat alle 43 teruggevonden brieven die Jacques Gans en E. du Perron elkaar schreven gedurende de jaren 1933 – 1936.

 • Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens, 2005.
  E. du Perron. Het leven van een smalle mens is het fascinerende verhaal van een bezeten schrijver in een dramatische overgangstijd, en bevat veel onbekend materiaal uit het persoonlijke leven van de auteur. De biografie is rijkelijk geïllustreerd met unieke, nooit eerder gepubliceerde foto’s.

 • Manhafte heren en rijke erfdochters
  Het voorgeslacht van E. du Perron op Java, door Kees Snoek met medew. van Tim Timmers.

 • Du Perron vermeld in Het Literatuur boek
  In het pas verschenen deel over literatuur is een bijdrage opgenomen over E. du Perron met als onderwerp Het land van herkomst, geschreven door Reinder Storm.

 • De Dordtenaar, 13 december 2003; vraaggesprek met de Dordtse Neerlandicus en Du Perron-biograaf Kees Snoek.

 • Kalligrafie (15e jrg., 4e trim. 2003); Manu van der Aa over het gedicht ‘Ander beeld’

 • Ponder, december 2002; Carinne Elion-Valter, ‘Een vergulde vingerkom. De notaris in Het Land van Herkomst van E. du Perron’.


S. Vestdijk, Pascal Pia, E. du Perron: De zwanen van Gistoux / Les cygnes de Gistoux.

Cover; De zwanen van GistouxDrie gedichten rond een landgoed, vertaald en toegelicht door Kees Snoek / Les cygnes de Gistoux, trois poèmes autour d’un domaine, traduits et présentés par Kees Snoek. Utrecht: E. du Perron Genootschap, 2008. 20 p. Met ill.
Bibliofiele uitgave in het Nederlands en Frans verschenen ter gelegenheid van de aan Du Perron gewijde studiedag, die op 17 mei 2008 is gehouden op het kasteel van Gistoux onder auspiciën van de Association des Néerlandistes de la Belgique francophone et de la France (ANBF) en het E. du Perron Genootschap.

Tussen 1926 en 1931 bewoonde de familie Du Perron het kasteel Gistoux. Er kwamen vele gasten waaronder Simon Vestdijk die er het korte gedicht La statue schreef. Ook Pascal Pia liet een nonsensachtig poëem De Gistoux si j’étais le maitre uit zijn pen vloeien vol toespelingen op wat zich ten kastele afspeelde, terwijl E. du Perron met het gedicht Ter uitnodiging de landelijke omgeving met zwanen in de vijver oproept. De vertaling en het nawoord van deze tweetalige uitgave zijn van de hand van Du Perron-biograaf Kees Snoek, het boekje werd fraai gedrukt door margedrukker De Uitvreter op ’t Harkel in het Woold.
Deze uitgave is online te bestellen bij het secretariaat van het E. du Perron Genootschap à € 10,- (incl. verzendkosten).


17e E. du Perronprijs 2006

Op 17 januari 2007 is in de aula van de Universiteit van Tilburg de 17e E. du Perronprijs 2006 uitgereikt aan de broers Karim en Hakim Traïdia.
Zie www.uvt.nl/nieuws/persberichten.

charpet snoekTer gelegenheid hiervan verscheen bij Uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam een bijzondere uitgave, die in nauwe samenwerking met het E. du Perron Genootschap tot stand kwam. Zie uitgeverijdebuitenkant.nl.

E. du Perron
François Charpèt en andere beeldverhalen
Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam 
Uitgelezen Boeken, Jrg.11 nr.2
€ 13,50 / 2007 / 17,3 x 25 cm / 48 pagina's / rijk geïllustreerd / opmaak Chang Chi Lan-Ying / auteur: Kees Snoek
isbn 9789076452579
 
E. du Perron (1899–1940) is vooral bekend als schrijver van de autobiografische roman Het land van herkomst en als medeoprichter van het invloedrijke literaire tijdschrift 'Forum'.
Minder bekend is dat hij al rond zijn twaalfde jaar beeldverhalen maakte. Soms zijn dit series tekeningen die zonder tekst een spannend verhaal vertellen, een soort strips avant la lettre. Daarnaast zijn er ook ‘echte boekjes’ met in een keurig handschrift geschreven teksten en bijpassende illustraties. Dit jeugdwerk wordt hier voor het eerst gepubliceerd.
Het geeft een beeld van wat de in het koloniale Nederlandsch-Indië opgroeiende Eddy du Perron boeide. Daadkrachtige helden beleven heftige avonturen in ontmoetingen met hun vijanden. Er is wapengekletter en bloedvergieten. Schepen vliegen in de lucht of gaan in vlammen op. Er zijn gevechten met Indianen en inboorlingen, maar in François
 
Charpèt, de jonge Fransche adelborst, in dienst der Engelschen zijn het Engelse, Franse en Spaanse zeelieden en piraten die met elkaar slaags raken. In zijn inleiding beschrijft Kees Snoek, de biograaf van E. du Perron, waar de jonge Eddy zijn inspiratie vandaan haalde. Bekend is bijvoorbeeld dat de befaamde avonturenboeken van kapitein Marryat hem ’s nachts uit zijn slaap hielden omdat de spannende scènes zijn fantasie prikkelden.
In Eddy’s avontuurlijke beeldverhalen is het prille begin te zien van het latere schrijverschap van E. du Perron, waarin de ‘persoonlijkheid’ – in de termen van Forum: de ‘vent’ – zo’n centrale rol vervult. 


Aanbieding briefwisseling E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936

Voor leden van het E. du Perrongenootschap geldt een aantrekkelijke korting.
Zij betalen geen € 22,50 maar slechts € 17,50 (excl. verzendkosten).
Vermeld bij uw betaling: ‘lid EDPG’
.

Zojuist verscheen ‘Als het moet, alleen tegen de geheele wereld’. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936. Het boek werd samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Willem Maas. De uitgave bevat alle 43 teruggevonden brieven die Jacques Gans en E. du Perron elkaar schreven gedurende de jaren 1933 – 1936. Maar liefst acht brieven van Du Perron worden hier voor het eerst gepubliceerd; één brief, waarvan in de Brieven-editie slechts een fragment werd gepubliceerd, is nu compleet.

gans1De briefwisseling Du Perron-Gans ontstond in de woelige jaren 1933 –’36, een cruciale periode in het leven van beiden én in de Europese geschiedenis. Het werd steeds duidelijker dat niemand afzijdig kon blijven in de strijd tussen fascisme en communisme. In 1933 kwam Hitler aan de macht, in 1936 viel niet langer te ontkennen dat Rusland onder Stalin eveneens in een meedogenloze dictatuur was veranderd. Ook Du Perron en Gans stortten zich in het debat, hoewel de eerste zich het liefst op Tahiti had teruggetrokken en de laatste zijn buik vol had van de partijpolitieke machinaties waarvan hij het slachtoffer was geworden.

gansDe correspondentie, die vooral draait om de politieke en literaire issues van die jaren, wordt ongemeen levendig gevoerd, op een heel vanzelfsprekende en directe manier. Du Perron had al een reputatie als hartstochtelijk briefschrijver, maar ook Gans laat zien dat hij in zijn brieven scherp en levendig kan formuleren. Zo is zijn brief over het Jordaanoproer een prachtig voorbeeld van betrokken verslaggeving. Dat de brieven van beiden zijn opgenomen, geeft deze uitgave een duidelijke meerwaarde. Het dialogisch karakter van de correspondentie komt zo volledig tot zijn recht.

Als bijlage is opgenomen het artikel ‘Het verwaarloosde individu en de verzuimde revolutie’ van Gans. Hij schreef dit artikel in de laatste maanden van 1934 voor Forum, maar het werd nooit gepubliceerd. Het moest de neerslag worden van zijn ontwikkeling – mede onder invloed van Du Perron - van geheide partijcommunist tot anarchist. In een van zijn brieven formuleerde hij het zo: ‘Als het kan met het proletariaat tegen de bourgeoisie, maar als het moet, desnoods alleen tegen de geheele wereld.’ De uitgave wordt gecompleteerd door een register.

Willem Maas publiceerde eerder o.a. Jacques Gans, biografie (2002) en bezorgde in 1992 een heruitgave van Ce vice impuni, la lecture onder de titel De onbestrafte zonde van Jacques Gans, evenals deze editie uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam.


‘Als het moet, alleen tegen de geheele wereld’. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936, samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Willem Maas. Amsterdam, Stichting Neerlandistiek VU & Münster, Nodus Publikationen, 2006. 114 blz.

NB. Voor leden van het E. du Perrongenootschap geldt een aantrekkelijke korting. Zij betalen geen € 22,50 maar slechts € 17,50 (excl. verzendkosten). Vermeld bij uw betaling: ‘lid EDPG’.

Het boek is te bestellen bij;
de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
(ISBN 90-72365-90-9)

of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Münster, BRD
http://elverdissen.dyndns.org/~nodus/
ISBN 3-89323-751-8.


Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens

De definitieve Du Perron-biografie

Op 14 mei 1940, de dag van de Nederlandse capitulatie, stierf een van de belangrijkste
literaire auteurs die Nederland gekend heeft: Eddy du Perron. Hij werd 41 jaar.
In E.du Perron, het leven van een smalle mens, schetst Kees Snoek een kleurrijk beeld van deze schrijver en zijn omgeving. De lezer wordt meegevoerd van het Indië aan het begin van de twintigste eeuw, waar de invloeden van de moderne tijd binnensijpelen, naar Parijs en Brussel in de roaring twenties. Du Perron raakt bevriend met bohémiens en modernisten, wordt hopeloos verliefd op een Brusselse van Italiaanse afkomst en speelt verstoppertje met zichzelf in talloze literaire maskerades. Hij maakt naam als eigenzinnig criticus en oogst in het verzuilde Nederland de haat van katholieken, protestanten en andere moralisten. Zijn privé-leven wordt getekend door de zelfmoord van zijn vader, een veeleisende moeder, de teloorgang van het familiekapitaal en zijn huwelijk met een Waals dienstmeisje dat eindigt in een scheiding.
In 1932 hertrouwt Du Perron en begint aan Het land van herkomst, het boek dat Marsman de roman van zijn generatie zou noemen. Na vier ellendige Parijse jaren waarin Du Perron wordt gekweld door merkwaardige obsessies, keert hij met vrouw en kind terug naar Indië, waar hij zich afkeert van de koloniale samenleving en vriendschap sluit met vooraanstaande Indonesiërs. In 1939 gaat hij voor het eerst van zijn leven in Nederland wonen.Terwijl zijn hartkwaal steeds vaker opspeelt, werkt hij stug door aan zijn romanreeks De onzekeren, tot op de dag dat Nederland zich gewonnen geeft.

E. du Perron. Het leven van een smalle mens is het fascinerende verhaal van
een bezeten schrijver in een dramatische overgangstijd, en bevat veel onbekend
materiaal uit het persoonlijke leven van de auteur. De biografie is rijkelijk
geïllustreerd met unieke, nooit eerder gepubliceerde foto’s.

Kees Snoek (1952) is buitengewoon hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Sorbonne. Hij schreef zijn proefschrift De Indische jaren van E. du Perron en daarnaast vele andere studies, waaronder Multatuli in Indonesië.

Kees Snoek, E. du Perron. Het leven van een smalle mens.
Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 2005. 1248 p. ISBN 90 388 6954 1: prijs € 39,95
www.uitgeverijnijghenvanditmar.nl

Tekst afkomstig uit de prospectus van Nijgh & Van Ditmar


Manhafte heren en rijke erfdochters.
Het voorgeslacht van E. du Perron op Java, door Kees Snoek met medew. van Tim Timmers. Leiden, KITLV Uitgeverij, 2003. 103 p. (Boekerij 'Oost en West') ISBN 9067182214

'[..] In ieder geval is waar, dat ik in Holland altijd zo'n beetje de "lastige vreemdeling" bleef. Dat is eigenlik ook wel logies: mijn ouders waren bijna volbloed Fransen en verder "koloniaal patriciaat", wat weer iets anders is dan hollandse bourgeoisie.'

Dit schreef E. du Perron (1899-1940) aan de politieke balling Soetan Sjahrir in een poging om zichzelf sociaal-cultureel te situeren. In dit boek wordt de kleurrijke geschiedenis beschreven van de Du Perrons op Java, die begint met de stamvader Jean Roch du Perron (1756/7-1806). Als ‘cadet en bombardier’ in dienst getreden van de VOC, eindigde hij als kapitein van de genie. Binnen enkele generaties wisten zijn nakomelingen door te dringen tot de hoogste kringen van de koloniale samenleving. Dat was voor een deel de eigen verdienste van deze ‘manhafte heren’, voor een ander deel hadden zij deze gerieflijke status te danken aan hun verbintenis met ‘rijke erfdochters’.
In dit boek ontvouwt zich in zeven hoofdstukken een waaier van relaties en worden witte plekken ingevuld in de geschiedenis van Indische families. Dankzij Tim Timmers (1949), nazaat van E. du Perrons tante Louise Henriëtte, zijn diverse unieke documenten uit familiebezit in de tekst verwerkt. Tevens zijn er veel onbekende portretten opgenomen van de Du Perrons, P.H. Menu en aangetrouwde verwanten.
Kees Snoek (1952) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijks Universiteit Leiden, waar hij in 1990 promoveerde op De Indische jaren van E. du Perron. Hij doceerde Nederlandse taal, literatuur en cultuur aan universiteiten in de Verenigde Staten, Indonesië, Nieuw-Zeeland en Frankrijk. Thans werkt hij aan een biografie van E. du Perron.

Deze bespreking is ook te vinden op de website van deletterenspreken.nl.


Du Perron vermeld in Het Literatuur boek
Uitgeverij Waanders (Zwolle) geeft sinds enige tijd de serie 'Het ... boek' uit. In het pas verschenen deel over literatuur is een bijdrage opgenomen over E. du Perron met als onderwerp Het land van herkomst, geschreven door Reinder Storm.

Naast een foto van de omslag van de 1ste druk (ill. A. Alexeïeff) schrijft Storm:
Het land van herkomst is de roman waarmee E. du Perron blijvende roem verwierf. In het boek verhaalt hij op meeslepende wijze over zijn jeugd in Nederlands-Indië. We volgen Du Perron's alter ego, Arthur Ducroo, en zijn familie, van het midden van de 19e eeuw tot omstreeks de jaren '20. Prominent aanwezig zijn de talrijke gouvernantes en zijn ouders: de verhouding tot zijn moeder was zeer hecht, maar zijn vader vreesde hij. Deze schildering wordt in het boek afgewisseld met 'actuele' hoofdstukken, die spelen in het Parijs van de jaren '30, waar Du Perron voornamelijk aan zijn boek werkte. Voor Du Perron zelf, die pas in 1921 voor het eerst naar Europa kwam, was het boek in de eerste plaats een getuigenis van zijn jeugd die hij aflegde aan zijn vrouw Elisabeth de Roos, met wie hij in 1932 trouwde.
In de serie verschenen tot nu toe onder meer Het Vaderlandse Geschiedenis boek, Het boerderijen boek, Het Haagse School boek en nu dus Het Literatuur boek. Hierin staan ruim 400 afbeeldingen en korte beschrijvingen van opvallende literaire titels: van Hebban olla vogala (uit ca. 1100) tot en met De Movo tapes van A.F.Th. van der Heijden (2003). Een aantal auteurs is met meer dan een titel vertegenwoordigd (Multatuli, Hermans, Reve, Mulisch, Boon e.a.), Gossaert en Huizinga ontbreken, maar andere tijdgenoten als Ter Braak, Slauerhoff, Vestdijk en Van Ostaijen zijn wel van de partij. Du Perron wordt voorts nog genoemd in de bijdragen over Walraven en Forum.

Het Literatuur boek. Samengesteld en geredigeerd door Jan Bos en Reinder Storm.
Uitg. Waanders Zwolle / Koninklijke Bibliotheek Den Haag, 2003.
- 446 blz., gebonden 14,50 euro; ISBN 90 400 8886 1


De Dordtenaar
In De Dordtenaar van 13 december 2003 was een vraaggesprek opgenomen met de Dordtse Neerlandicus en Du Perron-biograaf Kees Snoek. Hierin werd ingegaan op zijn wetenschappelijke en biografische werkzaamheden.


Kalligrafie
In een recent nummer van het Vlaamse tijdschrift Kalligrafie (15e jrg., 4e trim. 2003) verscheen een bijdrage van Manu van der Aa over het gedicht ‘Ander beeld’. Er werd een foto bij afgedrukt waarop te zien is hoe EdP’s nagels worden geknipt door de door hem aanbeden Clairette Petrucci. Van het gedicht werd ook een uitzonderlijke, gekalligrafeerde versie opgenomen.


Ponder
Verschenen in: Ponder. Halfjaarlijks mededelingenblad van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, Nummer 13, december 2002, p. 8-9: Carinne Elion-Valter, ‘Een vergulde vingerkom. De notaris in Het Land van Herkomst van E. du Perron’.

Het slot van dit artikel is wel aardig: “Echter, het mag aardig zijn om als lezer, op het vernemen van het woord notaris van het woord ‘notaris’, te denken dat Du Perron het over hem heeft. Maar hoe meer de schrijver de notaris tot symbool verheft, hoe minder hij het over de notaris zelf heeft – hoe meer hij het over de ‘wereld der vijanden’ heeft waarvoor die notaris het sleutelsymbool is. Bovendien schrijft literatuur de werkelijkheid niet zomaar na. Zelfs een autobiografische roman als Het Land van Herkomst is een quid pro quo.
Is deze roman dàn een afrekening met slinkse letterknechten en andere ‘linke jongens’?
Nee, althans niet alleen, want:
er is een oplichterij door het leven die erger is dan die door de ‘notarissen’ , en het is niet alleen de en het is niet alleen de zekerheid van de dood waardoor men het gevoel heeft altijd opgelicht te zullen worden, men wordt het soms zonder erbij geweest te zijn, verslagen in onbekende oorden zonder te hebben kunnen voelen zelfs dat het gebeurde; men merkt eerst later hoe onherroepelik het was, machtelozer en dieper vernederd naarmate het niet plaats vond in een wereld die men verachten kan. [LvH 1996, p. 241]
Voor de schrijver van Het Land van Herkomst is de grootste boef het leven zelf. Omdat het te dichtbij en te levend is om het wezen ervan te kunnen grijpen. Waardoor ook aan het verleden een definitief fundament ontvalt.
Maar het notariaat mag zich best herkennen in hetgeen hij in Het Land van Herkomst zegt, bijvoorbeeld: ‘een verzamelnaam als bewijs van voortreffelijkheid is altijd bedrog’.”


Homepage: edpg.nl   E-mail: info@edpg.nl
© 2002-2017   E. du Perron Genootschap.  Laatste wijziging 22-03-2017.

ontwerp Withartman

 

 Perron Victoire
Inkt!
snoek

snoek

snoek

manhaft
lit